Met duurzame energie op weg naar een schone wereld

De veranderingen in het klimaat en de toename van de wereldwijde energiebehoefte dwingen ons om op zoek te gaan naar innovaties die op een schone manier aan de vraag kunnen blijven voldoen. In Nederland is getijdenenergie een kans voor een grootschalige bijdrage aan dit doel. Water2Σnergy werkt mee aan deze innovatie door middel van de ontwikkeling en het testen van prototypes. Wij gebruiken daarvoor verticaleasturbines, die zeer geschikt zijn voor het genereren van getijdenenergie uit ultra laag verval. Daarbij wordt de vispopulatie gespaard.

De formule

Vergeleken bij wind, is de dichtheid ρ van water 850 keer hoger. Dit is 1
van de bepalende parameters voor de beschikbare energie in een vrij
stromend medium.

Pt = Cp 1⁄2 ρ At V∞³


Waarbij:

Cp = totaal hydraulisch rendement
ρ = waterdichtheid, geschat op 1000 [ kg/m³]

At = doorsnede-oppervlak van de turbinerotor [ m² ] 

V∞ = onverstoorde stroomsnelheid [ m/s ]
Pt = asvermogen van de turbine [ Watt ]


Het door Water2Σnergy ontworpen pitch control verhoogt de Cp-waardes van 0,3 tot 0,45. 

Voor het effect van pitch control zie de Driving Force in de afbeelding hiernaast.


Windsnelheden
zijn normaal gezien hoger dan de snelheid van vrij stromend water. Het
voordeel van water, echter, is de constante en voorspelbare stroom en de
hoge druk. Over het geheel gezien is waterstroom vaak economisch een
betere keuze dan windenergie.

Neem contact op

Driving Force zonder pitch control

Driving Force met pitch control

Ons symbool, de libelle met haar magische vleugels en haar verhaal van blauwe energie.

Toepasbare oplossingen voor duurzame energie uit water

De toekomst van de Nederlandse getijdenenergie staat of valt bij de ontwikkeling van toepasbare, praktische oplossingen. De turbines van Water2Σnergy zijn vervoerbaar naar moeilijk bereikbare locaties, zowel over land als door het water. Wilt u bijdragen aan de revolutie van blauwe energie in Nederland en gebruikmaken van ons unieke Electric Conversion System?

Ga de dialoog met ons aan