Nederland als exportland
van waterenergie met Water2Σnergy


Water2Σnergy geeft u toegang tot eindeloze hoeveelheden blauwe energie, zowel in oceanen als in rivieren. Waar dit eeuwenlang door molens met horizontale assen werd gewonnen, gebruiken wij daarvoor nu efficiënte verticaleasturbines.

Door continu te testen en experimenteren, ontwikkelen wij steeds efficiëntere oplossingen voor grootschalige energieproductie. In samenwerking met Pro-Tide brengen wij deze innovaties op de internationale markt.

Getijdenenergie en andere energie uit trage waterstroming

Waterstroming hoeft niet snel te gaan zolang de waterdruk maar hoog genoeg is. Water2Σnergy maakt gebruik van zelfontwikkelde VAWT-turbines. Een ongeëvenaard elektriciteitsconversiesysteem voor turbines met internationaal te lanceren rendement. Onze ontwerpen zijn betrouwbaar en volledig visvriendelijk. En de innovatie stopt niet. Wij blijven ontwikkelen, testen en verbeteren.

Voor vermogensberekening

Geschiedenis

De eerste turbineontwerpen dateren van 2010. Kieu Engineering voegde haar expertise toe aan dit ontwerp.

Het eerste prototype, Dragonfly I, werd gedoopt in de herfst van 2012. We testten deze in de Lek, in de scheepswerf VSH bij Heusden.

De tweede generatie, Dragonfly II, ging in 2014 te water in de Schelde bij Antwerpen.

Testimonials

" Jullie turbine heeft de testen prima doorstaan en de resultaten hebben mijn verwachtingen zelfs overtroffen. De rotor bleek zelf-startend te zijn, en het opgebrachte vermogen was zoals vooropgesteld. "


Roel Notelé, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV.

Dragonfly I en II